Sembilan bulan sebelum Hari Raya Kelahiran Tuhan, Hari Raya Kabar Sukacita dirayakan: hari ketika malaikat diutus kepada Maria dan menyatakan kepadanya bahwa dia telah dipilih untuk menjadi ibu dari Mesias, Anak Allah . Sebuah pesta "Pemberitahuan Kelahiran Tuhan" dirayakan di Gereja Timur sedini 550 pada tanggal 25 Maret; di Roma itu diperkenalkan pada abad ke-7.

Maria disambut oleh malaikat sebagai wanita yang paling dicintai dan diberkahi oleh Tuhan di atas segalanya. Dia berdiri di jajaran orang pilihan besar (Abraham, David) dan menjulang di atas mereka semua.

Apa yang dikatakan kepada Maria tentang Yesus (Luk 1:31-33) jauh melampaui apa yang dikatakan tentang Yohanes (Luk 1:15-17). Namanya menandai dia sebagai Mesias yang dijanjikan di akhir zaman, yang akan memulihkan kesatuan Yehuda dan Israel dan memerintah atas semua bangsa selamanya. Dia adalah manusia sejati dan juga milik dunia Tuhan (1:35). Tapi tidak seperti Zakharia (1:18), Maria menjawab pesan malaikat dengan kata sederhana: Ya, jadilah padaku menurut kehendak-Mu.